logo Politykotki

Nazywam się Artur Wyrzykowski.
Chcę żyć w społeczeństwie, w którym
wszyscy są równi i każdy czuje się bezpieczny.

Wszystko może się udać,
bo wszystko zależy tylko od nas.

Filmy

Nagrywałem od wyborów parlamentarnych w 2019 roku do wyborów prezydenckich w 2020 roku. W tym czasie moje filmy zebrały w sumie kilkanaście milionów wyświetleń na Facebooku i YouTube , ale niestety to nie miało wpływu na efekt końcowy :(

Miałem szykować się na drugi sezon w nowej formule, ale przyszła epidemia i piekło kobiet, więc wciąż nagrywam w starej.

O mnie

Jestem reżyserem, scenarzystą i analitykiem opowieści. Miałem nadzieję, że moja polityczna aktywność szybko skończy się kompromitacją, a ja z ukojonym sumieniem będę mógł skupić się na innych rzeczach. Ale zaskakująco wiele osób oglądało moje polityczne wypowiedzi, więc może jeszcze kiedyś coś.

Jeśli masz pomysł, napisz:

Artur Wyrzykowski
Idealista
artur@politykotki.pl

Idee

To moja wizja społeczeństwa, obecna na tej stronie w tej formie od początku 2019 roku. Wynika z założenia, że każdy z nas musi być bezpieczny i musi czuć się bezpieczny. To nie są gotowe rozwiązania, to nie jest plan. Jeszcze nie wiem, jak to wszystko osiągnąć, ale w tym kierunku chcę iść.

 1. 01

  Zagwarantujmy każdemu bezpieczeństwo ekonomiczne. Dajmy wszystkim dochód gwarantowany umożliwiający spokojne życie na poziomie minimum socjalnego. Wspierajmy finansowo wszystkie rodziny, również te z jednym dzieckiem lub z jednym rodzicem. Wspierajmy wszystkich w poszukiwaniu pracy lub w nauce nowego zawodu. Stwórzmy system emerytalny gwarantujący każdemu komfortowe życie na starość. Ograniczmy nierówności społeczne poprzez wprowadzenie progresywnego opodatkowania. Podnośmy minimalne wynagrodzenie tak, by pracujące osoby zarabiały co najmniej 1000 euro. Nie czekajmy, aż będzie nas na to stać. Zaplanujmy to i sprawmy, żeby było nas stać.

 2. 02

  Zapiszmy w Konstytucji gwarancję ochrony zdrowia, której efektem będzie finansowanie przez państwo pełnej ochrony zdrowia każdego obywatela. Niezależnie od kosztów, na wszystkich etapach: profilaktyki, badań, leczenia, rehabilitacji. W przypadku braku możliwości wyleczenia, nie ustawajmy w dążeniach do znalezienia leku lub poprawy jakości życia osoby chorej. Zlikwidujmy klauzulę sumienia i zagwarantujmy wszystkim możliwość bezpłatnego korzystania z najnowszych osiągnięć medycyny. Zagwarantujmy wszystkim bezpłatny dostęp do czystego powietrza i czystej wody. Edukujmy ludzi w każdym wieku na temat konieczności aktywności fizycznej i na temat konieczności zdrowego odżywiania. Zdrowie jest najważniejsze i dojrzałe społeczeństwo musi gwarantować je wszystkim obywatelom, bez względu na koszt. To jest najważniejszy wydatek, z którego nie możemy rezygnować.

 3. 03

  Stwórzmy system edukacji, który przygotowuje do życia w społeczeństwie. Uczmy młodzież rozumienia własnych emocji, empatii, komunikacji i istnienia w relacjach. Uczmy praktycznych zadań z życia codziennego, w tym zarządzania finansami. Uczmy zdrowego żywienia i przygotowywania jedzenia. Uczmy, jak działa nasze ciało i jak wygląda bezpieczny, zdrowy seks. Zalegalizujmy marihuanę jako alternatywę dla alkoholu i edukujmy ludzi w każdym wieku na temat bezpiecznego korzystania z używek i możliwego uzależnienia. Starajmy się zbudować atrakcyjny i bezpieczny świat, w którym młodzi ludzie nie będą mieć potrzeby korzystania z używek. Zrezygnujmy z religii w szkołach, ale uczmy rozumienia i tolerancji dla wszystkich religii i kultur. Zamiast formatować dzieci testami, rozpoznajmy i rozwijajmy ich indywidualne pasje i talenty. Zagwarantujmy im doradztwo zawodowe, wsparcie w planowaniu kariery i znalezieniu pierwszej pracy. Podnieśmy znacząco zarobki nauczycieli i uczyńmy z nauczyciela zawód największego szacunku społecznego – od pracy tych ludzi zależy przyszłość nas wszystkich.

 4. 04

  Chrońmy środowisko i ograniczmy zmiany klimatyczne. Zrezygnujmy z paliw kopalnych i pozyskujmy 100% energii z odnawialnych źródeł. Zrezygnujmy z aut spalinowych. Ograniczmy przemysłową hodowlę zwierząt. Zwiększmy liczbę i wielkość parków narodowych. Zwiększmy liczbę parków, terenów zielonych i drzew w miastach. Wykorzystajmy powierzchnie płaskie budynków na roślinność lub na baterie słoneczne. Traktujmy krajobraz jak dobro publiczne i zlikwidujmy reklamy w przestrzeni publicznej. Edukujmy ludzi w każdym wieku na temat konsekwencji klimatycznych naszych codziennych wyborów konsumenckich. Ograniczmy konsumpcję, skupmy się na doświadczaniu i lepszym wykorzystywaniu tego, co już mamy.

 5. 05

  Wspierajmy rodziny. Zagwarantujmy każdemu dziecku bezpłatne miejsce w żłobku i przedszkolu. Finansujmy program in vitro i inne programy, które pozwalają parom mieć dzieci. Uprośćmy procesy adopcyjne, wspierajmy rodzinne domy dziecka. Edukujmy i wspierajmy rodziców w wychowywaniu dzieci. Pozwólmy każdemu dziecku doświadczyć miłości rodziny i każdej rodzinie doświadczyć miłości dziecka.

 6. 06

  Wyeliminujmy przemoc domową, rasizm, faszyzm, ksenofobię, dyskryminację z powodu płci, orientacji seksualnej i mowę nienawiści. Edukujmy ludzi, że niezależnie od tego, jakie są nasze ciała, wszyscy jesteśmy równi i mamy te same prawa. Zagwarantujmy wszystkim przyjazne i tolerancyjne społeczeństwo.

 7. 07

  Rozdzielmy państwo od kościoła. Zrezygnujmy z finansowania kościoła katolickiego z budżetu państwa. Traktujmy tak samo wszystkie kościoły i związki wyznaniowe. Zakażmy obrzędów religijnych w trakcie uroczystości państwowych i symboli religijnych w urzędach państwowych. Zrezygnujmy z przywilejów dla przestępców, którzy są w strukturach kościoła.

 8. 08

  Zliberalizujmy prawo aborcyjne i pozwólmy kobietom decydować o swoim ciele. Wspierajmy psychologicznie i medycznie kobiety, które mają podjąć decyzję o przyszłości ciąży. Zagwarantujmy im brak nacisku ze strony państwa, społeczeństwa i ze strony kościołów. Droga do świata, w którym jest mniej aborcji, wiedzie przez edukację seksualną i dostęp do antykoncepcji.

 9. 09

  Stwórzmy strategię postępu technologicznego. Przygotujmy się do wpływu, jaki nowe technologie będą mieć na gospodarkę, rynek pracy i zachowania społeczne. Świadomie wykorzystajmy szanse i zminimalizujmy zagrożenia związane z rozwojem technologii.

 10. 10

  Zagwarantujmy wszystkim media publiczne niezależne od polityków. Skupione na edukacji i mądrej rozrywce, pozbawione propagandy i agitacji wyborczej. Niech serwisy informacyjne będą niezależne od osób nominowanych przez polityków. Niech media publiczne służą wszystkim obywatelom, nie tylko wyborcom partii rządzącej.

 11. 11

  Zagwarantujmy wszystkim sądy i prokuraturę niezależne do polityków. Stwórzmy mechanizm uniemożliwiający politykom łamanie Konstytucji. Niech Trybunał Konstytucyjny automatycznie sprawdza każde prawo w kwestii zgodności z Konstytucją przed jego wejściem w życie. Przywróćmy sędziom zaufanie publiczne. Zagwarantujmy każdemu obywatelowi bezpłatną opiekę prawną i wyrok w pół roku od złożenia pozwu.

 12. 12

  Powierzmy Senatowi funkcję kontroli nad politykami. Niech Senat składa się z najbardziej doświadczonych i zasłużonych osób, które pełniły wcześniej funkcje publiczne i niech ich wybór będzie niezależny od polityków. Niech Senat nadzoruje wymiar sprawiedliwości, Trybunał Konstytucyjny, Najwyższą Izbę Kontroli, Państwową Komisję Wyborczą. Niech Senat daje obywatelom gwarancję, że jeśli politycy złamią prawo, to przestaną rządzić.

 13. 13

  Niech politycy, którzy nas reprezentują, będą uczciwi i kompetentni. Ograniczmy przypadkowym ludziom możliwość pełnienia ważnych funkcji publicznych. Osoby, które kształtują nasze prawo i naszą przyszłość, muszą być osobami najwyższego zaufania. Stwórzmy test kompetencji, jednakowy dla wszystkich polityków, i publikujmy wyniki na wszystkich materiałach promocyjnych w trakcie kampanii i na kartach do głosowania. Ograniczmy liczbę posłów, by każdy obywatel miał szansę znać wszystkich i by posłowie czuli na sobie większą odpowiedzialność przed społeczeństwem. Wprowadźmy obowiązkowy udział we wszystkich posiedzeniach sejmu i zlikwidujmy immunitet.

 14. 14

  Stwórzmy mechanizmy zachęcające wszystkich do czynnego udziału w wyborach. Pozwólmy ludziom głosować przez internet, niech głosowanie trwa przez dwa dni. Edukujmy ludzi w szkołach, zakładach pracy i mediach. Stwórzmy zachęty podatkowe dla głosujących. Niech Państwowa Komisja Wyborcza raz w roku wysyła każdemu obywatelowi obiektywny raport dotyczący aktywności każdego polityka i realizacji przez niego obietnic wyborczych.

 15. 15

  Zwiększmy integrację krajów Unii Europejskiej. Stwórzmy jeden system prawny, jeden system finansowy i jeden system obrony terytorialnej dla całej Europy. Zbudujmy świat zjednoczonych narodów.